Pořad jednání
BruselStředa 1. března 2017 - Čtvrtek 2. března 2017  196k
Čtvrtek, 2. března 2017169kVerze: Středa, 1. března 2017, 16:01
 Body k pořadu jednání
08:30 - 11:20   Rozpravy
11:30 - 13:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

08:30 - 11:20   Rozpravy       Řečnická doba
16Lhůta pointProvádění programu Kreativní Evropa
Zpráva:  Silvia Costa (A8-0030/2017)
Zpráva o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES

[2015/2328(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
23Lhůta pointProvádění programu „Evropa pro občany“
Zpráva:  María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)
Zpráva o uplatňování nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020
[2015/2329(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
  pointKrátké přednesení následující zprávy:
24Lhůta -Společná obchodní politika EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů
Zpráva:  Emma McClarkin (A8-0012/2017)
Zpráva o společné obchodní politice EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů

[2016/2054(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
11:30 - 13:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
32 voteŽádost, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity
Zpráva:  Laura Ferrara (A8-0047/2017)
Zpráva o žádosti, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity
[2016/2295(IMM)]
Výbor pro právní záležitosti
4***voteEvropsko-středomořská dohoda mezi EU a Libanonem (přistoupení Chorvatska)
Doporučení:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

[05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
21***voteDohoda mezi EU a Lichtenštejnskem o doplňujících pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz
Doporučení:  Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020

[12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
14Lhůta***IvoteMechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky
Zpráva:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU
[COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
28Lhůta voteNávrhy usnesení - Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti
[2016/2986(RSP)]
B8-0173/2017
Rozprava: Středa, 14. prosince 2016
12Lhůta voteMožnosti, jak zlepšit přístup k lékům
Zpráva:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)
Zpráva o možnostech EU, jak zlepšit přístup k lékům
[2016/2057(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
16Lhůta voteProvádění programu Kreativní Evropa
Zpráva:  Silvia Costa (A8-0030/2017)
Zpráva o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES

[2015/2328(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
23Lhůta voteProvádění programu „Evropa pro občany“
Zpráva:  María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)
Zpráva o uplatňování nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020
[2015/2329(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
24Lhůta voteSpolečná obchodní politika EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů
Zpráva:  Emma McClarkin (A8-0012/2017)
Zpráva o společné obchodní politice EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů
[2016/2054(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
08:30 - 11:20   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatelé   (3x1') 3'
Zpravodaj (čl. 52 odst. 2 jednacího řádu)4'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (3x5') 15'
16item on the agendapointProvádění programu Kreativní Evropa
Silvia Costa (A8-0030/2017
  -Pozměňovací návrhyStředa, 22. února 2017, 12:00
23item on the agendapointProvádění programu „Evropa pro občany“
María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017
  -Pozměňovací návrhyStředa, 22. února 2017, 12:00
24item on the agendapointSpolečná obchodní politika EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů
Emma McClarkin (A8-0012/2017
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 22. února 2017, 12:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 27. února 2017, 12:00
14item on the agendapointMechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky
Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 22. února 2017, 12:00
28item on the agendapointPovinnosti v oblasti vízové vzájemnosti
(O-000142/2016 - B8-1820/2016) 
  -Návrhy usneseníStředa, 22. února 2017, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 27. února 2017, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 27. února 2017, 13:00
12item on the agendapointMožnosti, jak zlepšit přístup k lékům
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 22. února 2017, 12:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 27. února 2017, 12:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 28. února 2017, 19:00
Poslední aktualizace: 1. března 2017Právní upozornění