Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 13. marec 2017 - Četrtek, 16. marec 2017  220k
Ponedeljek, 13. marec 2017155kRazličica: Sreda, 15. marec 2017, 14:02
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
46Rok***IpointŽivo srebro
Poročilo:  Stefan Eck (A8-0313/2016)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008
[2016/0023(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
52Rok***IpointDolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij
Poročilo:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij
[2014/0121(COD)]
Odbor za pravne zadeve
  pointSkupna razprava - enakost spolov
17Rok -Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015
Poročilo:  Ernest Urtasun (A8-0046/2017)
Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015

[2016/2249(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
13Rok -Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi
Poročilo:  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)
Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi

[2016/2012(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
15Rok -Sredstva EU za enakost spolov
Poročilo:  Clare Moody (A8-0033/2017)
Poročilo o sredstvih EU za enakost spolov

[2016/2144(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
  pointKratke predstavitve naslednjih poročil:
68Rok -Posledice velepodatkov za temeljne pravice
Poročilo:  Ana Gomes (A8-0044/2017)
Poročilo o posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, varstvo podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon

[2016/2225(INI)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
72Rok -Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev
Poročilo:  Stefan Eck (A8-0011/2017)
Poročilo o minimalnih standardih za zaščito gojenih kuncev

[2016/2077(INI)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
34 -Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev
Poročilo:  Julie Girling (A8-0014/2017)
Poročilo o odgovornem lastništvu in oskrbi enoprstih kopitarjev

[2016/2078(INI)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
2  pointEnominutni govori (člen 163 Poslovnika)
17:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)35'
Poročevalci   (5x6') 30'
Poročevalci (člen 52(2) Poslovnika)   (3x4') 12'
Pripravljavci mnenja   (5x1') 5'
Poslanci119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'30NI4'30
Razprava brez seznama govornikov   (6x5') 30'
46item on the agendapointŽivo srebro
Stefan Eck (A8-0313/2016
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 8. marec 2017, 12:00
52item on the agendapointDolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij
Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 8. marec 2017, 12:00
17item on the agendapointEnakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015
Ernest Urtasun (A8-0046/2017
  -Predlogi spremembSreda, 8. marec 2017, 12:00
13item on the agendapointEnako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017
  -Predlogi spremembSreda, 8. marec 2017, 12:00
15item on the agendapointSredstva EU za enakost spolov
Clare Moody (A8-0033/2017
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 8. marec 2017, 12:00
68item on the agendapointPosledice velepodatkov za temeljne pravice
Ana Gomes (A8-0044/2017
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 8. marec 2017, 12:00
72item on the agendapointMinimalni standardi za zaščito gojenih kuncev
Stefan Eck (A8-0011/2017
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 8. marec 2017, 12:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 10. marec 2017, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 13. marec 2017, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 14. marec 2017, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 15. marec 2017, 19:00
Zadnja posodobitev: 15. marec 2017Pravno obvestilo