Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 13. marec 2017 - Četrtek, 16. marec 2017  220k
Četrtek, 16. marec 2017161kRazličica: Sreda, 15. marec 2017, 14:02
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 16:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
47***IpointOkvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju
Poročilo:  Marco Affronte (A8-0150/2016)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (prenovitev)
[COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)]
Odbor za ribištvo
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
91Rok -Zimbabve, primer pastorja Evana Mawarireja
[2017/2608(RSP)]
RC-B8-0191/2017, B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017
81Rok -Ukrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu
[2017/2596(RSP)]
RC-B8-0190/2017, B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017
82Rok -Filipini, primer senatorke Leile M. de Lima
[2017/2597(RSP)]
RC-B8-0193/2017, B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
9 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
83Rok votePrednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017
Predlogi resolucij
[2017/2598(RSP)]
RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017
29Rok***IvotePotrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem
Poročilo:  Iuliu Winkler (A8-0141/2015)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem
[COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)]
Odbor za mednarodno trgovino
47***IvoteOkvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju
Poročilo:  Marco Affronte (A8-0150/2016)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (prenovitev)
[COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)]
Odbor za ribištvo
20Rok voteUstavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba
Poročilo:  Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017)
Poročilo o ustavnih, pravnih in institucionalnih posledicah skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba
[2015/2343(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Odbor za ustavne zadeve
61Rok voteCelostna politika EU za Arktiko
Poročilo:  Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)
Poročilo o celostni politiki Evropske unije za Arktiko
[2016/2228(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
22Rok votePoročilo o Črni gori za leto 2016
Poročilo:  Charles Tannock (A8-0050/2017)
Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2016
[2016/2309(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
74Rok voteE-demokracija v EU: potencial in izzivi
Poročilo:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)
Poročilo o e-demokraciji v Evropski uniji: potencial in izzivi
[2016/2008(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
15:00 - 16:00   Razprave       Čas za govor
87 voteVečje interpelacije
O-000004/2017
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poročevalec6'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 135 Poslovnika)1'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
Razprava brez seznama govornikov5'
Razprava brez seznama govornikov (člen 135 Poslovnika)   (3x2') 6'
15:00 - 16:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)5'
Avtor (večja interpelacija)2'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
Razprava brez seznama govornikov5'
91item on the agendapointZimbabve, primer pastorja Evana Mawarireja
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 13. marec 2017, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 15. marec 2017, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 15. marec 2017, 14:00
81item on the agendapointUkrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 13. marec 2017, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 15. marec 2017, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 15. marec 2017, 14:00
82item on the agendapointFilipini, primer senatorke Leile M. de Lima
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 13. marec 2017, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 15. marec 2017, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 15. marec 2017, 14:00
83item on the agendapointPrednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 13. marec 2017, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 15. marec 2017, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 15. marec 2017, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 15. marec 2017, 19:00
29item on the agendapointPotrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem
Iuliu Winkler (A8-0141/2015
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 8. marec 2017, 12:00
20item on the agendapointUstavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba
Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 8. marec 2017, 12:00
61item on the agendapointCelostna politika EU za Arktiko
Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 8. marec 2017, 12:00
22item on the agendapointPoročilo o Črni gori za leto 2016
Charles Tannock (A8-0050/2017
  -Predlogi spremembSreda, 8. marec 2017, 12:00
74item on the agendapointE-demokracija v EU: potencial in izzivi
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijPetek, 10. marec 2017, 12:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijPonedeljek, 13. marec 2017, 19:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 10. marec 2017, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 13. marec 2017, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 14. marec 2017, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 15. marec 2017, 19:00
Zadnja posodobitev: 15. marec 2017Pravno obvestilo