Porządek obrad
BrukselaŚroda, 26 kwietnia 2017 r. - Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.  245k
Środa, 26 kwietnia 2017187kWersja: Środa, 26 kwietnia 2017, 16:36
 Punkty porządku dziennego
15:00 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

15:00 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
103Termin pointSytuacja na Węgrzech
Oświadczenie Komisji
[2017/2656(RSP)]
Głosowanie odbędzie się podczas pierwszej sesji majowej.
14 pointDecyzja przyjęta w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych i inicjatywy na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
Oświadczenie Komisji
[2016/3020(RSP)]
36 pointAktualna sytuacja w Turcji, w szczególności w odniesieniu do referendum konstytucyjnego
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2017/2603(RSP)]
20Termin***IpointUtworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020
Sprawozdanie:  Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0374/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013
[COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
25Termin***IpointEuropejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
Sprawozdanie:  Mircea Diaconu (A8-0340/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego
[COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)]
Komisja Kultury i Edukacji
  pointWspólna debata - Absolutorium za rok 2015 (52 sprawozdania)
96Termin -Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
Sprawozdanie:  Joachim Zeller (A8-0150/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

[COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
45Termin -Absolutorium za rok 2015: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2015
Sprawozdanie:  Joachim Zeller (A8-0160/2017)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
95Termin -Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie:  Dennis de Jong (A8-0153/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja I – Parlament Europejski

[COM(2016)0475 - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
94Termin -Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0131/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
93Termin -Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie:  Benedek Jávor (A8-0136/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

[COM(2016)0475 - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
92Termin -Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie:  Benedek Jávor (A8-0151/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy

[COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
91Termin -Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0144/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

[COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
90Termin -Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0141/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VII – Komitet Regionów

[COM(2016)0475 - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
87Termin -Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie:  Benedek Jávor (A8-0122/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

[COM(2016)0475 - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
47Termin -Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie:  Younous Omarjee (A8-0125/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy

[COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
89Termin -Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie:  Benedek Jávor (A8-0142/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

[COM(2016)0475 - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
88Termin -Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0140/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

[COM(2016)0475 - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
46Termin -Absolutorium za rok 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

[COM(2016)0475 - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
59Termin -Absolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
58Termin -Absolutorium za rok 2015: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
80Termin -Absolutorium za rok 2015: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
86Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
70Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)) za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
75Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
56Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
62Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
73Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
66Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
82Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
67Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
74Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
63Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
61Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
57Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
79Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
83Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
76Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
72Termin -Absolutorium za rok 2015: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
71Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
65Termin -Absolutorium za rok 2015: Agencja Dostaw Euratomu
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
60Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
77Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
55Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
81Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
85Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
78Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
64Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Policji (Europol)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
84Termin -Absolutorium za rok 2015: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
69Termin -Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (obecnie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej) za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
68Termin -Absolutorium za rok 2015: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
51Termin -Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie:  Miroslav Poche (A8-0103/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
52Termin -Absolutorium za rok 2015: Wspólne przedsięwzięcie - lotnictwo i środowisko („Czyste Niebo 2”)
Sprawozdanie:  Miroslav Poche (A8-0094/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
48Termin -Absolutorium za rok 2015: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)
Sprawozdanie:  Miroslav Poche (A8-0113/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
49Termin -Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH)
Sprawozdanie:  Miroslav Poche (A8-0109/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
50Termin -Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie:  Miroslav Poche (A8-0083/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
54Termin -Absolutorium za rok 2015: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER)
Sprawozdanie:  Miroslav Poche (A8-0108/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
53Termin -Absolutorium za rok 2015: Wspólne przedsięwzięcie - Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR)
Sprawozdanie:  Miroslav Poche (A8-0096/2017)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015

[COM(2016)0475 - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
4Termin pointZarządzanie flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych
Sprawozdanie:  Ulrike Rodust (A8-0138/2017)
Sprawozdanie w sprawie zarządzania flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych
[2016/2016(INI)]
Komisja Rybołówstwa
16Termin pointInicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego
Sprawozdanie:  Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)
Sprawozdanie w sprawie inicjatywy przewodniej UE dotyczącej przemysłu konfekcyjnego
[2016/2140(INI)]
Komisja Rozwoju
  pointKrótka prezentacja następującego sprawozdania:
15Termin -Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?
Sprawozdanie:  Maria Noichl (A8-0119/2017)
Sprawozdanie w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?

[2016/2141(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
15:00 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)55'
V. Orbán, premier Węgier10'
Prezes Trybunału Obrachunkowego (łącznie z odpowiedziami)5'
Sprawozdawcy   (12x6') 72'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (24x1') 24'
Sprawozdawca (art. 52 ust. 2)4'
Posłowie150'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'GUE/NGL11'Verts/ALE11'EFDD9'30ENF9'NI5'30
Procedura pytań z sali   (9x5') 45'
103item on the agendapointSytuacja na Węgrzech
  -Projekty rezolucjiŚroda, 10 maja 2017, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 15 maja 2017, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 15 maja 2017, 20:00
20item on the agendapointUtworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020
Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0374/2016
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 19 kwietnia 2017, 13:00
25item on the agendapointEuropejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
Mircea Diaconu (A8-0340/2016
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 19 kwietnia 2017, 13:00
96item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
Joachim Zeller (A8-0150/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
45item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2015
Joachim Zeller (A8-0160/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
95item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Dennis de Jong (A8-0153/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
94item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Bart Staes (A8-0131/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
93item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Benedek Jávor (A8-0136/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
92item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Benedek Jávor (A8-0151/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
91item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Bart Staes (A8-0144/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
90item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Bart Staes (A8-0141/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
87item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Benedek Jávor (A8-0122/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
47item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Younous Omarjee (A8-0125/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
89item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Benedek Jávor (A8-0142/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
88item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Bart Staes (A8-0140/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
46item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Inés Ayala Sender (A8-0149/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
59item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Inés Ayala Sender (A8-0147/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
58item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Inés Ayala Sender (A8-0143/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
80item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Inés Ayala Sender (A8-0075/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
86item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Inés Ayala Sender (A8-0145/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
70item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
Inés Ayala Sender (A8-0081/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
75item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Inés Ayala Sender (A8-0087/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
56item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Inés Ayala Sender (A8-0093/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
62item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Inés Ayala Sender (A8-0079/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
73item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Inés Ayala Sender (A8-0082/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
66item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Inés Ayala Sender (A8-0086/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
82item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Inés Ayala Sender (A8-0085/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
67item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Inés Ayala Sender (A8-0100/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
74item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Inés Ayala Sender (A8-0098/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
63item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Inés Ayala Sender (A8-0106/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
61item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Inés Ayala Sender (A8-0101/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
57item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Inés Ayala Sender (A8-0127/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
79item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA)
Inés Ayala Sender (A8-0084/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
83item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Inés Ayala Sender (A8-0099/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
76item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Inés Ayala Sender (A8-0130/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
72item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Inés Ayala Sender (A8-0115/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
71item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
Inés Ayala Sender (A8-0128/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
65item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Agencja Dostaw Euratomu
Inés Ayala Sender (A8-0126/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
60item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Inés Ayala Sender (A8-0124/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
77item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Inés Ayala Sender (A8-0118/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
55item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Inés Ayala Sender (A8-0105/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
81item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Inés Ayala Sender (A8-0116/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
85item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
Inés Ayala Sender (A8-0111/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
78item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST)
Inés Ayala Sender (A8-0129/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
64item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Policji (Europol)
Inés Ayala Sender (A8-0107/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
84item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Inés Ayala Sender (A8-0146/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
69item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
Inés Ayala Sender (A8-0137/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
68item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Inés Ayala Sender (A8-0148/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
51item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Miroslav Poche (A8-0103/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
52item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Wspólne przedsięwzięcie - lotnictwo i środowisko („Czyste Niebo 2”)
Miroslav Poche (A8-0094/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
48item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)
Miroslav Poche (A8-0113/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
49item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH)
Miroslav Poche (A8-0109/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
50item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Miroslav Poche (A8-0083/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
54item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER)
Miroslav Poche (A8-0108/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
53item on the agendapointAbsolutorium za rok 2015: Wspólne przedsięwzięcie - Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR)
Miroslav Poche (A8-0096/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
4item on the agendapointZarządzanie flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych
Ulrike Rodust (A8-0138/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 19 kwietnia 2017, 13:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
16item on the agendapointInicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego
Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 19 kwietnia 2017, 13:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
15item on the agendapointAktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?
Maria Noichl (A8-0119/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 19 kwietnia 2017, 13:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 25 kwietnia 2017, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017Informacja prawna