Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 września 2017 r. - Czwartek, 14 września 2017 r.  243k
Poniedziałek, 11 września 2017162kWersja: Środa, 13 września 2017, 15:52
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
43Termin pointPrzystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Sprawozdanie śródokresowe:  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
[COM(2016)0109 -  - 2016/0062(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
(jeszcze nieprzyjęte)
90Termin***IpointUnijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.
Sprawozdanie:  Julie Girling (A8-0258/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.
[COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Głosowanie odbędzie się w środę
91Termin***IpointWłączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030
Sprawozdanie:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu
[COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Głosowanie odbędzie się w środę
  pointKrótka prezentacja następujących sprawozdań:
102Termin -Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE
Sprawozdanie:  Sven Giegold (A8-0133/2017)
Sprawozdanie w sprawie rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE

[2015/2041(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Głosowanie odbędzie się w czwartek
62 -Strategia kosmiczna dla Europy
Sprawozdanie:  Constanze Krehl (A8-0250/2017)
Sprawozdanie w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

[2016/2325(INI)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
18Termin -Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości
Sprawozdanie:  Maria Arena (A8-0269/2017)
Sprawozdanie w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości

[2016/2301(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
60 -Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie
Sprawozdanie:  Milan Zver (A8-0252/2017)
Sprawozdanie w sprawie dalszego kształcenia i kształcenia na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie

[2016/2142(INI)]
Komisja Kultury i Edukacji
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Sprawozdawcy   (4x6') 24'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (6x1') 6'
Sprawozdawcy (art. 52 ust. 2 Regulaminu PE)   (4x4') 16'
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
Posłowie105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
43item on the agendapointPrzystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
  -PoprawkiŚroda, 6 września 2017, 13:00
90item on the agendapointUnijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.
Julie Girling (A8-0258/2017
  -Poprawki; odrzuceniePiątek, 8 września 2017, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 września 2017, 16:00
91item on the agendapointWłączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Poprawki; odrzuceniePiątek, 8 września 2017, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 września 2017, 16:00
102item on the agendapointRozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE
Sven Giegold (A8-0133/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 12 września 2017, 14:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 13 września 2017, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 września 2017, 19:00
18item on the agendapointWpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości
Maria Arena (A8-0269/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 września 2017, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 8 września 2017, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 września 2017, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 września 2017, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 września 2017Informacja prawna