Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 września 2017 r. - Czwartek, 14 września 2017 r.  243k
Czwartek, 14 września 2017173kWersja: Środa, 13 września 2017, 15:52
 Punkty porządku dziennego
08:30 - 11:20   Debaty
11:30 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00    Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych
 Czas wystąpień
 Terminy

08:30 - 11:20   Debaty       Czas wystąpień
59Termin pointNowy europejski program na rzecz umiejętności
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)
Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności
[2017/2002(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Komisja Kultury i Edukacji
99 pointNordstream 2
Oświadczenie Komisji
[2017/2832(RSP)]
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
96Termin -Kambodża, w szczególności sprawa Kema Sokhy
[2017/2829(RSP)]
RC-B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017
97Termin -Gabon: represje wobec opozycji
[2017/2830(RSP)]
RC-B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017
98Termin -Laos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada
[2017/2831(RSP)]
RC-B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017
110Termin -Mjanma, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya
[2017/2838(RSP)]
RC-B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017
11:30 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
71Termin***IvoteWymogi dostępności produktów i usług
Sprawozdanie:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
116 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
14***voteUmowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi
Zalecenie:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi
[05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
16***voteProtokół do układu stowarzyszeniowego UE-Chile (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE)
Zalecenie:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
[06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
15Termin voteModernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile
Sprawozdanie:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczącego negocjacji w sprawie modernizacji filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile
[2017/2057(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
57Termin***IvotePrzedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020
Sprawozdanie:  Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020
[COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
75Termin***IvoteEuropejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej
Sprawozdanie:  Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej
[COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
89Termin***IvoteWieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada
Sprawozdanie:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Komisja Rybołówstwa
117***IvoteUstanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju
Sprawozdanie:  Arnaud Danjean (A8-0261/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju
[COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c
102Termin voteRozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE
Sprawozdanie:  Sven Giegold (A8-0133/2017)
Sprawozdanie w sprawie rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE
[2015/2041(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
56Termin voteProjekty rezolucji - Przyszłość programu Erasmus+
[2017/2740(RSP)]
B8-0495/2017
59Termin voteNowy europejski program na rzecz umiejętności
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)
Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności
[2017/2002(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Komisja Kultury i Edukacji
15:00 - 16:00    Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych       Czas wystąpień
  pointInterpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)
106 -O-000061/2017
B8-0325/2017
[2017/2843(RSP)]
107 -O-000063/2017
B8-0327/2017
[2017/2842(RSP)]
08:30 - 11:20   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej1'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Procedura pytań z sali (art. 135 Regulaminu PE)   (4x2') 8'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 16:00    Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych      item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Autor (interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych )   (2x2') 4'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30GUE/NGL2'Verts/ALE2'EFDD2'ENF2'NI2'
59item on the agendapointNowy europejski program na rzecz umiejętności
Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 września 2017, 13:00
96item on the agendapointKambodża, w szczególności sprawa Kema Sokhy
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 11 września 2017, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 września 2017, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 13 września 2017, 14:00
97item on the agendapointGabon: represje wobec opozycji
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 11 września 2017, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 września 2017, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 13 września 2017, 14:00
98item on the agendapointLaos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 11 września 2017, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 września 2017, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 13 września 2017, 14:00
110item on the agendapointMjanma, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 11 września 2017, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 września 2017, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 13 września 2017, 14:00
71item on the agendapointWymogi dostępności produktów i usług
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 września 2017, 13:00
15item on the agendapointModernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
57item on the agendapointPrzedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020
Roberto Gualtieri (A8-0158/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 września 2017, 13:00
75item on the agendapointEuropejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej
Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 września 2017, 13:00
89item on the agendapointWieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Poprawki; odrzuceniePoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
102item on the agendapointRozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE
Sven Giegold (A8-0133/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 12 września 2017, 14:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 13 września 2017, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 września 2017, 19:00
56item on the agendapointPrzyszłość programu Erasmus+
(O-000062/2017 - B8-0326/2017) 
  -Projekt rezolucjiŚroda, 6 września 2017, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 8 września 2017, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 września 2017, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 września 2017, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 września 2017Informacja prawna