Napirend
Strasbourg2017. október 2., hétfő - 2017. október 5., csütörtök  220k
2017. október 3., kedd168kVáltozat: 2017. október 4., szerda, 16:27
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   Viták
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 23:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   Viták       Felszólalási  idő
59Határidő pointAz Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása
[2017/2847(RSP)]
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
59Határidő voteAz Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása
Állásfoglalási indítványok
[2017/2847(RSP)]
B8-0538/2017, B8-0539/2017
34Határidő***IvoteEgyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása
Jelentés:  Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)
Jelentés az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2017/0013(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
12Határidő***IvoteAz ICCAT hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések
Jelentés:  Gabriel Mato (A8-0173/2017)
Jelentés az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságot (ICCAT) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 1936/2001/EK, az 1984/2003/EK és az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2016/0187(COD)]
Halászati Bizottság
22Határidő voteA nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán- és állami szektorban
Jelentés:  Anna Hedh (A8-0271/2017)
Jelentés a nők gazdasági szerepvállalásáról az uniós magán- és állami szektorban
[2017/2008(INI)]
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
10Határidő voteA civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban
Jelentés:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)
Jelentés a civil társadalom szűkülő mozgásterének kezeléséről a fejlődő országokban
[2016/2324(INI)]
Fejlesztési Bizottság
30Határidő voteA kiberbűnözés elleni küzdelem
Jelentés:  Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)
Jelentés a kiberbűnözés elleni küzdelemről
[2017/2068(INI)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
48Határidő voteAz EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatai
Jelentés:  Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)
Jelentés az EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatairól
[2017/2026(INI)]
Külügyi Bizottság
15:00 - 23:00   Viták       Felszólalási  idő
60Határidő pointA moldovai helyzet
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2017/2848(RSP)]
A szavazásra egy későbbi ülésen kerül sor.
50Határidő pointA gyermekházasságok megszüntetése
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2017/2663(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
A Bizottság alelnöke/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője
A gyermekházasságok megszüntetése
68 pointAz EU-Egyiptom partnerség prioritásai a 2017 és 2020 közötti időszakban
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2017/2874(RSP)]
35Határidő pointAz ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23)
Szóbeli választ igénylő kérdések - [2017/2620(RSP)]
     
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Tanács
Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23)
     
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23)
69 pointA Ryanair többezer járattörlése és a légi utasok jogairól szóló 261/2004/EK rendelet alkalmazása
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2017/2876(RSP)]
72Határidő pointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumok megállapítása révén történő módosításáról szóló biztossági rendelet tervezete
[2017/2872(RSP)]
  pointKözös vita - A személyhajók biztonsága
36Határidő***I-A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények
Jelentés:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Jelentés a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
37Határidő***I-A tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása
Jelentés:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Jelentés a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
38Határidő***I-A ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszere
Jelentés:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Jelentés a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
09:00 - 11:50   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)5'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
„Catch the eye”5'
Képviselők105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)15'
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)25'
Bizottság (válaszokkal együtt)30'
Előadók   (3x6') 18'
A vélemény előadói   (2x1') 2'
Szerzők (bizottságok)   (3x5') 15'
„Catch the eye”   (7x5') 35'
Képviselők225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
59item on the agendapointAz Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása
  -Állásfoglalási indítványok2017. szeptember 28., csütörtök, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2017. szeptember 29., péntek, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2017. szeptember 29., péntek, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. október 2., hétfő, 17:00
34item on the agendapointEgyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása
Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017
  -Módosítások; elutasítás2017. szeptember 27., szerda, 13:00
12item on the agendapointAz ICCAT hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések
Gabriel Mato (A8-0173/2017
  -Módosítások; elutasítás2017. szeptember 27., szerda, 13:00
22item on the agendapointA nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán- és állami szektorban
Anna Hedh (A8-0271/2017
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2017. szeptember 27., szerda, 13:00
10item on the agendapointA civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2017. szeptember 27., szerda, 13:00
30item on the agendapointA kiberbűnözés elleni küzdelem
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2017. szeptember 27., szerda, 13:00
48item on the agendapointAz EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatai
Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2017. szeptember 28., csütörtök, 12:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. október 2., hétfő, 19:00
60item on the agendapointA moldovai helyzet
  -Állásfoglalási indítványok
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok
  -Közös állásfoglalási indítványok
50item on the agendapointA gyermekházasságok megszüntetése
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Állásfoglalási indítvány2017. szeptember 27., szerda, 13:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2017. október 2., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. október 3., kedd, 16:00
35item on the agendapointAz ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Állásfoglalási indítvány2017. szeptember 27., szerda, 13:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2017. október 2., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. október 3., kedd, 16:00
72item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumok megállapítása révén történő módosításáról szóló biztossági rendelet tervezete
  -Módosítások2017. október 2., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. október 3., kedd, 16:00
36item on the agendapointA személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Módosítások; elutasítás2017. szeptember 27., szerda, 13:00
37item on the agendapointA tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Módosítások; elutasítás2017. szeptember 27., szerda, 13:00
38item on the agendapointA ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszere
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Módosítások; elutasítás2017. szeptember 27., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2017. szeptember 29., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2017. október 2., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2017. október 3., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2017. október 4., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2017. október 4.Jogi nyilatkozat