Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 13 listopada 2017 r. - Czwartek, 16 listopada 2017 r.  228k
Poniedziałek, 13 listopada 2017162kWersja: Środa, 15 listopada 2017, 15:10
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
16Termin***IpointTypologie terytorialne
Sprawozdanie:  Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet)
[2016/0393(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
14Termin***IpointUznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej
Sprawozdanie:  Gesine Meissner (A8-0338/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę Rady 96/50/WE i dyrektywę Rady 91/672/EWG
[2016/0050(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
11 pointRatowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE
Sprawozdanie:  Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)
Sprawozdanie w sprawie ratowania życia: zwiększania bezpieczeństwa samochodowego w UE
[2017/2085(INI)]
Komisja Transportu i Turystyki
67 pointPrześladowanie chrześcijan na świecie
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2017/2957(RSP)]
54 pointOchrona przybrzeżnych siedlisk morskich – przypadek trawy morskiej Posidonia oceanica
Pytanie ustne - [2017/2903(RSP)]
     
Alain Cadec, Adina-Ioana Vălean (O-000076/2017 - B8-0605/2017)
Komisja Rybołówstwa
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja
Ochrona przybrzeżnych siedlisk morskich - przypadek trawy morskiej Posidonia oceanica
  pointKrótka prezentacja następujących sprawozdań:
34Termin -Wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne
Sprawozdanie:  Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)
Sprawozdanie w sprawie wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne

[2016/2245(INI)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
12Termin -Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych
Sprawozdanie:  Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)
Sprawozdanie w sprawie planu działania w sprawie detalicznych usług finansowych

[2017/2066(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)30'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (3x1') 3'
Sprawozdawcy (art. 52 ust. 2 Regulaminu PE)   (2x4') 8'
Autor (komisja)5'
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
Posłowie120'
PPE31'30S&D28'ECR12'ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD8'ENF7'NI4'30
16item on the agendapointTypologie terytorialne
Iskra Mihaylova (A8-0231/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 8 listopada 2017, 13:00
14item on the agendapointUznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej
Gesine Meissner (A8-0338/2016
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 8 listopada 2017, 13:00
34item on the agendapointWykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne
Iratxe García Pérez (A8-0329/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 8 listopada 2017, 13:00
12item on the agendapointPlan działania w sprawie detalicznych usług finansowych
Olle Ludvigsson (A8-0326/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 8 listopada 2017, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 10 listopada 2017, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 13 listopada 2017, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 14 listopada 2017, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 15 listopada 2017, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2017Informacja prawna