Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 13 listopada 2017 r. - Czwartek, 16 listopada 2017 r.  228k
Czwartek, 16 listopada 2017168kWersja: Środa, 15 listopada 2017, 15:10
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
  pointWspólna debata - UE-Nowa Zelandia
23***-Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda)
Zalecenie:  Charles Tannock (A8-0327/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony

[15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
21Termin -Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja)
Sprawozdanie:  Charles Tannock (A8-0333/2017)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony

[2017/2050(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
71Termin -Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a
[2017/2961(RSP)]
RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017
72Termin -Ataki terrorystyczne w Somalii
[2017/2962(RSP)]
RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017
73Termin -Madagaskar
[2017/2963(RSP)]
RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
75***IvoteUstanowienie kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona)
Sprawozdanie:  Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

[COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c
23***voteZawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda)
Zalecenie:  Charles Tannock (A8-0327/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony
[15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
21Termin voteUmowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja)
Sprawozdanie:  Charles Tannock (A8-0333/2017)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony
[2017/2050(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
10Termin voteStrategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju
Sprawozdanie:  Maurice Ponga (A8-0334/2017)
Sprawozdanie w sprawie strategii UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju
[2017/2083(INI)]
Komisja Rozwoju
30Termin voteDziałalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r.
Sprawozdanie:  Marlene Mizzi (A8-0328/2017)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r.
[2017/2126(INI)]
Komisja Petycji
26Termin voteProjekt rezolucji - Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska
[2017/2705(RSP)]
B8-0590/2017
22Termin voteZwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi
Sprawozdanie:  Javi López (A8-0340/2017)
Sprawozdanie w sprawie zwalczania nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi
[2016/2269(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
63 point2018 - Rok turystyki UE-Chiny
Pytanie ustne - [2017/2846(RSP)]
     
Petra Kammerevert (O-000071/2017 - B8-0609/2017)
Komisja Kultury i Edukacji
Komisja
2018: Rok Turystyki między UE i Chinami
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)1'
Sprawozdawca6'
Procedura pytań z sali5'
Procedura pytań z sali (art. 135 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'30ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)5'
Autor (komisja)5'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
21item on the agendapointUmowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja)
Charles Tannock (A8-0333/2017
  -PoprawkiŚroda, 8 listopada 2017, 13:00
71item on the agendapointWolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 13 listopada 2017, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 15 listopada 2017, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 15 listopada 2017, 14:00
72item on the agendapointAtaki terrorystyczne w Somalii
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 13 listopada 2017, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 15 listopada 2017, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 15 listopada 2017, 14:00
73item on the agendapointMadagaskar
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 13 listopada 2017, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 15 listopada 2017, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 15 listopada 2017, 14:00
10item on the agendapointStrategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju
Maurice Ponga (A8-0334/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 8 listopada 2017, 13:00
30item on the agendapointDziałalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r.
Marlene Mizzi (A8-0328/2017
  -PoprawkiCzwartek, 9 listopada 2017, 13:00
26item on the agendapointPrzegląd wdrażania polityki ochrony środowiska
(O-000065/2017 - B8-0606/2017) (O-000066/2017 - B8-0607/2017) 
  -Projekt rezolucjiPiątek, 10 listopada 2017, 13:00
  -PoprawkiPoniedziałek, 13 listopada 2017, 19:00
22item on the agendapointZwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi
Javi López (A8-0340/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 8 listopada 2017, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 10 listopada 2017, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 13 listopada 2017, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 14 listopada 2017, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 15 listopada 2017, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2017Informacja prawna