Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 15 stycznia 2018 r. - Czwartek, 18 stycznia 2018 r. 225k

  Poniedziałek, 15

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku

A8-0377/2017

 ***I

PECHLinnéa Engström

Wdrażanie strategii makroregionalnych UE

A8-0389/2017

REGIAndrea Cozzolino

Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2015/1839 w zakresie szczególnych środków dla Grecji

O-000100/2017

KomisjaREGI

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 16

Debaty09:00 - 11:50

Bilans estońskiej prezydencji Rady

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14-15 grudnia 2017 r.

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku

A8-0377/2017

 ***I

PECHLinnéa Engström

Wdrażanie strategii makroregionalnych UE

A8-0389/2017

REGIAndrea Cozzolino

Termin

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Termin

Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030

A8-0399/2017

ENVIJosé Inácio Faria

Termin

Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna

A8-0403/2017

FEMMLinnéa Engström

Debaty15:00 - 23:00

Wsparcie UE na rzecz procesu pokojowego w Kolumbii

Sytuacja w Iranie

Sytuacja w Kenii

Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

A8-0390/2017

 ***I

INTAKlaus Buchner

Rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych zawieranych przez UE

O-000098/2017

KomisjaINTA

  Środa, 17

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 10:30

Przedstawienie programu działań bułgarskiej prezydencji Rady

DEBATA PRIORYTETOWA10:30 - 12:20

Debata z udziałem premiera Irlandii Leo Varadkara na temat przyszłości Europy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

A8-0390/2017

 ***I

INTAKlaus Buchner

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström

A8-0003/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy

A8-0002/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Termin

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

A8-0392/2017

 ***I

ITREJosé Blanco López

Termin

Efektywność energetyczna

A8-0391/2017

 ***I

ITREMiroslav Poche

Termin

Zarządzanie unią energetyczną

A8-0402/2017

 ***I

ENVI, ITREMichèle Rivasi, Claude Turmes

Debaty15:00 - 23:00

Rosja - wpływ propagandy na państwa członkowskie UE

Termin

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich

A8-0406/2017

EMPLRomana Tomc

Decyzja w sprawie strategii dotyczącej tworzyw sztucznych

Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę

A8-0388/2017

 *

JURITadeusz Zwiefka

Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

A8-0400/2017

 ***

JURIMax Andersson

Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE

O-000094/2017

KomisjaPPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – 2018

  Czwartek, 18

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Wdrożenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i potrzeba reformy zawodów regulowanych

A8-0401/2017

IMCONicola Danti

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

A8-0400/2017

 ***

JURIMax Andersson

Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę

A8-0388/2017

 *

JURITadeusz Zwiefka

Termin

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich

A8-0406/2017

EMPLRomana Tomc

Termin

Wdrożenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i potrzeba reformy zawodów regulowanych

A8-0401/2017

IMCONicola Danti

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 15:00 - 16:00

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)

O-000077/2017

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2018Informacja prawna