Porządek obrad
BrukselaŚroda, 28 lutego 2018 r. - Czwartek, 1 marca 2018 r.  202k
Środa, 28 lutego 2018163kWersja: Środa, 28 lutego 2018, 16:41
 Punkty porządku dziennego
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
41 pointSytuacja humanitarna w Syrii, w szczególności w Ghucie
Oświadczenie przewodniczącego
[2018/2602(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
35 pointNieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 23 lutego 2018 r.
[2018/2575(RSP)]
33Termin pointDecyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce
Oświadczenie Komisji
[2018/2541(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
42 pointPriorytety UE na sesje UNHRC w 2018 r.
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2018/2603(RSP)]
28Termin***IpointDefinicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Sprawozdanie:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
11Termin pointSprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r.
Sprawozdanie:  Frank Engel (A8-0025/2018)
Sprawozdanie w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r.
[2017/2125(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
30 pointPrace i spuścizna Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2530(RSP)]
44 pointNiedozwolona działalność lobbingowa byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej Joségo Manuela Barroso, np. spotkanie z komisarzem Jyrkim Katainenem
Oświadczenie Komisji
[2018/2605(RSP)]
31 pointUsunięcie szeregu państw trzecich z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2564(RSP)]
19Termin pointPerspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego
Sprawozdanie:  Norbert Erdős (A8-0014/2018)
Sprawozdanie w sprawie perspektyw i wyzwań dla unijnego sektora pszczelarskiego
[2017/2115(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego10'
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)65'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (2x1') 2'
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
Posłowie149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'GUE/NGL11'Verts/ALE11'EFDD9'30ENF8'30NI5'30
33item on the agendapointDecyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce
  -Projekty rezolucjiŚroda, 21 lutego 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 26 lutego 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 26 lutego 2018, 14:00
28item on the agendapointDefinicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2018, 13:00
11item on the agendapointSprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r.
Frank Engel (A8-0025/2018
  -PoprawkiŚroda, 21 lutego 2018, 13:00
19item on the agendapointPerspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego
Norbert Erdős (A8-0014/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 21 lutego 2018, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 27 lutego 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2018Informacja prawna