Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 12 marca 2018 r. - Czwartek, 15 marca 2018 r.  234k
Wtorek, 13 marca 2018175kWersja: Środa, 14 marca 2018, 16:08
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 12:20   DEBATY PRIORYTETOWE
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 12:20   DEBATY PRIORYTETOWE       Czas wystąpień
70Termin pointWytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2573(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w środę
27 pointPrzygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 22–23 marca
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2502(RSP)]
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
48***voteWykonanie protokołu w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali
Zalecenie:  Jean Arthuis (A8-0034/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali
[2017/0213(APP)]
Komisja Budżetowa
47***voteUmowa między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych
Zalecenie:  Daniel Caspary (A8-0029/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych
[2016/0006(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
17 voteEuropejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych
Sprawozdanie:  István Ujhelyi (A8-0036/2018)
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych
[2017/2067(INI)]
Komisja Transportu i Turystyki
42Termin***IvoteTransgraniczne usługi doręczania paczek
Sprawozdanie:  Lucy Anderson (A8-0315/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek
[2016/0149(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
43Termin***IvoteWstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy
Sprawozdanie:  Peter Lundgren (A8-0321/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy
[2017/0015(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
77***IvoteUstanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE
Sprawozdanie:  Françoise Grossetête (A8-0037/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE
[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c
50Termin voteRównouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE
Sprawozdanie:  Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)
Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE
[2017/2015(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
46Termin voteSłabiej rozwinięte regiony UE
Sprawozdanie:  Michela Giuffrida (A8-0046/2018)
Sprawozdanie w sprawie słabiej rozwiniętych regionów UE
[2017/2208(INI)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
10Termin voteRola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu
Sprawozdanie:  Ángela Vallina (A8-0045/2018)
Sprawozdanie w sprawie roli regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu
[2017/2006(INI)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointWspólna debata - WRF i zasoby własne po roku 2020
56Termin -Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.
Sprawozdanie:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)
Sprawozdanie w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

[2017/2052(INI)]
Komisja Budżetowa
55Termin -Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)
Sprawozdanie w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

[2017/2053(INI)]
Komisja Budżetowa
49Termin pointWytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III
Sprawozdanie:  Daniele Viotti (A8-0062/2018)
Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących budżetu na rok 2019, sekcja III - Komisja
[2017/2286(BUD)]
Komisja Budżetowa
Głosowanie odbędzie się w czwartek
87Termin pointSytuacja w Syrii
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2018/2626(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
84 pointPerspektywy UE na pierwsze posiedzenie Wspólnej Rady UE–Kuba
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2018/2528(RSP)]
64 pointNowy program na rzecz stosunków między UE i Azją Środkową w ramach 13. dorocznego posiedzenia ministrów
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2018/2526(RSP)]
  pointWspólna debata - Europejski semestr
21Termin -Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018
Sprawozdanie:  Hugues Bayet (A8-0047/2018)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018

[2017/2226(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
15Termin -Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r.
Sprawozdanie:  Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r.

[2017/2260(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
09:00 - 12:20   DEBATY PRIORYTETOWE     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie105'
PPE27'30S&D24'ECR10'ALDE10'Verts/ALE8'GUE/NGL8'EFDD7'ENF6'NI4'30
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Sprawozdawcy   (7x6') 42'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (24x1') 24'
Procedura pytań z sali   (6x5') 30'
Posłowie195'
PPE53'30S&D46'30ECR18'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'EFDD12'30ENF10'30NI7'
70item on the agendapointWytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa
  -Projekty rezolucjiŚroda, 7 marca 2018, 18:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 12 marca 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 12 marca 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 13 marca 2018, 16:00
42item on the agendapointTransgraniczne usługi doręczania paczek
Lucy Anderson (A8-0315/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 7 marca 2018, 13:00
43item on the agendapointWstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy
Peter Lundgren (A8-0321/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 7 marca 2018, 13:00
50item on the agendapointRównouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE
Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 7 marca 2018, 13:00
46item on the agendapointSłabiej rozwinięte regiony UE
Michela Giuffrida (A8-0046/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 7 marca 2018, 13:00
10item on the agendapointRola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu
Ángela Vallina (A8-0045/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 7 marca 2018, 13:00
56item on the agendapointNastępne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018
  -PoprawkiCzwartek, 8 marca 2018, 13:00
55item on the agendapointReforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018
  -PoprawkiŚroda, 7 marca 2018, 13:00
49item on the agendapointWytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III
Daniele Viotti (A8-0062/2018
  -PoprawkiPoniedziałek, 12 marca 2018, 19:00
87item on the agendapointSytuacja w Syrii
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 12 marca 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 13 marca 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 13 marca 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 14 marca 2018, 16:00
21item on the agendapointEuropejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018
Hugues Bayet (A8-0047/2018
  -PoprawkiŚroda, 7 marca 2018, 13:00
15item on the agendapointEuropejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r.
Krzysztof Hetman (A8-0052/2018
  -PoprawkiŚroda, 7 marca 2018, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 9 marca 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 12 marca 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 13 marca 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 14 marca 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2018Informacja prawna