Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 16. dubna 2018 - Čtvrtek 19. dubna 2018  289k
Čtvrtek, 19. dubna 2018174kVerze: Čtvrtek, 19. dubna 2018, 13:39
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 16:00   Závažné interpelace
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
174Lhůta pointUplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu
Zpráva:  Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)
Zpráva o uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu
[2016/2329(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
158Lhůta pointProvádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2018/2571(RSP)]
     
Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Komise
Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
205Lhůta -Bělorusko
[2018/2661(RSP)]
RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018
206Lhůta -Filipíny
[2018/2662(RSP)]
RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018
207Lhůta -Situace v Pásmu Gazy
[2018/2663(RSP)]
RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
9 voteNávrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
201*voteSpolečný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu
Zpráva:  Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu
[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
41Lhůta***IvotePředcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
Zpráva:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
15Lhůta***IvoteSchvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi
Zpráva:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Rozprava: Úterý, 4. dubna 2017
14Lhůta***IvoteEkologická produkce a označování ekologických produktů
Zpráva:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
202Lhůta*voteHlavní směry politik zaměstnanosti členských států
Zpráva:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
183Lhůta voteOdhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament
Zpráva:  Paul Rübig (A8-0146/2018)
Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019
[2018/2001(BUD)]
Rozpočtový výbor
217***IvoteNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik
Zpráva:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik
[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu
190Lhůta voteOchrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové
Návrhy usnesení
[2018/2628(RSP)]
B8-0186/2018
Rozprava: Středa, 14. března 2018
185Lhůta voteNástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii
Návrhy usnesení
[2018/2619(RSP)]
B8-0189/2018
211Lhůta votePorušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku
Návrhy usnesení
[2018/2670(RSP)]
B8-0194/2018, B8-0196/2018
178Lhůta voteProvádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů
Zpráva:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Zpráva o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů
[2016/2149(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
73Lhůta voteVýroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže
Zpráva:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Zpráva o výroční zprávě o politice v oblasti hospodářské soutěže
[2017/2191(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
156Lhůta voteNávrhy usnesení - Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě
[2017/2951(RSP)]
B8-0188/2018, B8-0195/2018
174Lhůta voteUplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu
Zpráva:  Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)
Zpráva o uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu
[2016/2329(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
158Lhůta voteNávrhy usnesení - Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření
[2018/2571(RSP)]
B8-0190/2018
15:00 - 16:00   Závažné interpelace       Řečnická doba
  pointZávažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
216 -O-000022/2018
B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)25'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Autor každého návrhu usnesení (článek 135)1'
Autor (výbor)5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135)   (3x2') 6'
Poslanci46'
PPE10'S&D9'ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Závažné interpelace     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)5'
Autor (závažná interpelace)2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
174item on the agendapointUplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu
Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
158item on the agendapointProvádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření
(O-000020/2018 - B8-0014/2018) 
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. dubna 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. dubna 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. dubna 2018, 16:00
205item on the agendapointBělorusko
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 16. dubna 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 18. dubna 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 18. dubna 2018, 14:00
206item on the agendapointFilipíny
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 16. dubna 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 18. dubna 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 18. dubna 2018, 14:00
207item on the agendapointSituace v Pásmu Gazy
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 16. dubna 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 18. dubna 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 18. dubna 2018, 14:00
41item on the agendapointPředcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
15item on the agendapointSchvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
14item on the agendapointEkologická produkce a označování ekologických produktů
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
202item on the agendapointHlavní směry politik zaměstnanosti členských států
Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
183item on the agendapointOdhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament
Paul Rübig (A8-0146/2018
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 17. dubna 2018, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. dubna 2018, 16:00
190item on the agendapointOchrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové
  -Návrhy usneseníStředa, 11. dubna 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 16. dubna 2018, 20:00
185item on the agendapointNástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. dubna 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. dubna 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. dubna 2018, 16:00
211item on the agendapointPorušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. dubna 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. dubna 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. dubna 2018, 16:00
178item on the agendapointProvádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
73item on the agendapointVýroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
156item on the agendapointNeochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. dubna 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. dubna 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. dubna 2018, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 13. dubna 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 17. dubna 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 18. dubna 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 19. dubna 2018Právní upozornění