Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 września 2018 r. - Czwartek, 13 września 2018 r. 239k

  Poniedziałek, 10

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Europejski Korpus Solidarności

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Termin

Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Szczególne środki dla Grecji

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Termin

Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 11

Debaty09:00 - 11:30

Debata z premierem Grecji Alexisem Tsiprasem na temat przyszłości Europy

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Przemówienie Michela Aouna, prezydenta Republiki Libańskiej

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Równoważność inspekcji polowych

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Decyzja wykonawcza w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych cyklopropylofentanylu oraz metoksyacetylofentanylu środkom kontroli

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Projekt budżetu korygującego nr 4/2018: uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Szczególne środki dla Grecji

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Termin

Europejski Korpus Solidarności

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Termin

Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Termin

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Termin

Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Termin

Równość językowa w erze cyfrowej

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Termin

Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Debaty15:00 - 24:00

Termin

Sytuacja na Węgrzech

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Termin

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termin

Systemy broni autonomicznej

Termin

Stan stosunków UE-USA

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Sytuacja nadzwyczajna w Libii i basenie Morza Śródziemnego

Termin

Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek

Termin

Stan stosunków UE-Chiny

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Termin

Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Termin

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Środa, 12

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 11:50

Orędzie o stanie Unii

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Ilości nominalne na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Zmiana dotycząca Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy Kanadą a UE (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Termin

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termin

Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Termin

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Termin

Sytuacja na Węgrzech

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Termin

Systemy broni autonomicznej

Termin

Stan stosunków UE-USA

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Termin

Stan stosunków UE-Chiny

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Debaty15:00 - 23:00

Przyszłość emerytur: przeciwdziałanie prywatyzacji i umacnianie powszechnych publicznych systemów zabezpieczenia społecznego

Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2019

Termin

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Termin

Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Termin

Jednolity portal cyfrowy

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Termin

Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Czwartek, 13

Debaty08:30 - 11:45

Termin

Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Termin

Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Przemówienie premiera byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii Zorana Zaeva11:45 - 12:15

Przemówienie premiera byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii Zorana Zaeva

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:15 - 14:15

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Termin

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Termin

Jednolity portal cyfrowy

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Termin

Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE

Termin

Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek

Termin

Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Termin

Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów

Termin

Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Termin

Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Termin

Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Termin

Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 15:00 - 16:00

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)

G-000006/2018

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2018Informacja prawna