Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 1 października 2018 r. - Czwartek, 4 października 2018 r.  231k
Poniedziałek, 1 października 2018161kWersja: Środa, 3 października 2018, 15:05
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
74Termin***IpointOcena technologii medycznych
Sprawozdanie:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Głosowanie odbędzie się w środę
69 pointWdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI w związku z sytuacją w Czeczenii
Pytanie ustne - [2018/2851(RSP)]
     
Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke (O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Komisja
Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI w związku z sytuacją w Czeczenii
84Termin pointMiędzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
Oświadczenie Komisji
[2018/2689(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w środę
37Termin pointTechnologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego
Pytanie ustne - [2017/2772(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w środę
     
Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisja
Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego
86Termin pointPlan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych
Oświadczenie Komisji
[2018/2720(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w środę
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Sprawozdawca6'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (2x1') 2'
Autor (komisja)5'
Autorzy (grupy polityczne)   (4x2') 8'
Procedura pytań z sali   (5x5') 25'
Posłowie150'
PPE40'30S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'30ENF8'NI6'
74item on the agendapointOcena technologii medycznych
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Poprawki; odrzuceniePoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 2 października 2018, 19:00
84item on the agendapointMiędzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
  -Projekt rezolucjiŚroda, 26 września 2018, 13:00
  -PoprawkiPoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 2 października 2018, 16:00
37item on the agendapointTechnologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 26 września 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 1 października 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 2 października 2018, 16:00
86item on the agendapointPlan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych
  -Projekt rezolucjiŚroda, 26 września 2018, 13:00
  -PoprawkiPoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 2 października 2018, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 28 września 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 2 października 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 3 października 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 3 października 2018Informacja prawna