Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 1 października 2018 r. - Czwartek, 4 października 2018 r.  231k
Czwartek, 4 października 2018168kWersja: Środa, 3 października 2018, 15:05
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
65 pointPakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych
Sprawozdanie:  Carlos Coelho (A8-0229/2018)
Sprawozdanie w sprawie pakietu dotyczącego strategii udzielania zamówień publicznych
[2017/2278(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
80Termin -Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97
[2018/2861(RSP)]
RC-B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018
81Termin -Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora
[2018/2862(RSP)]
RC-B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018
82Termin -Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
[2018/2863(RSP)]
RC-B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
65 votePakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych
Sprawozdanie:  Carlos Coelho (A8-0229/2018)
Sprawozdanie w sprawie pakietu dotyczącego strategii udzielania zamówień publicznych
[2017/2278(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
16Termin***IvoteAgencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
Sprawozdanie:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
30Termin***IvoteWzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty
Sprawozdanie:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
28Termin***IvoteSwobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
48Termin voteProjekty rezolucji - Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka
[2018/2763(RSP)]
B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018
71Termin voteSytuacja w Jemenie
Projekty rezolucji
[2018/2853(RSP)]
RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018
85Termin voteZwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE
Projekt rezolucji
[2018/2747(RSP)]
B8-0400/2018
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
79Termin pointDobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko
Pytanie ustne - [2018/2858(RSP)]
Głosowanie odbędzie się podczas drugiej sesji październikowej.
     
Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Komisja
Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Sprawozdawca6'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (2x1') 2'
Procedura pytań z sali5'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali (art. 135 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)5'
Autor (komisja)2'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
80item on the agendapointPogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 1 października 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 3 października 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 3 października 2018, 14:00
81item on the agendapointZjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 1 października 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 3 października 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 3 października 2018, 14:00
82item on the agendapointMasowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 1 października 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 3 października 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 3 października 2018, 14:00
16item on the agendapointAgencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 26 września 2018, 13:00
30item on the agendapointWzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 26 września 2018, 13:00
28item on the agendapointSwobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 26 września 2018, 13:00
48item on the agendapointWkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka
(O-000078/2018 - B8-0404/2018) (O-000074/2018 - B8-0402/2018) (O-000075/2018 - B8-0403/2018) 
  -Projekty rezolucjiWtorek, 2 października 2018, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 3 października 2018, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 3 października 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 3 października 2018, 19:00
71item on the agendapointSytuacja w Jemenie
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 3 października 2018, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 3 października 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 3 października 2018, 19:00
85item on the agendapointZwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE
  -Projekt rezolucjiŚroda, 26 września 2018, 13:00
  -PoprawkiPoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
79item on the agendapointDobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko
(O-000095/2018 - B8-0410/2018) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 17 października 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 22 października 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 22 października 2018, 20:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 28 września 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 2 października 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 3 października 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 3 października 2018Informacja prawna