PDF 143kWORD 146k

 

Komisja Budżetowa

BUDG(2012)0531_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Czwartek 31 maja 2012 r., w godz. 9.00 12.30 i 14.00 15.00 (posiedzenie koordynatorów) i 15.00 18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

1.        Przyjęcie porządku dziennego

2.        Komunikaty przewodniczącego

3.        Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia:

· 8 maja 2012 r.                                                                       PV – PE489.435v03-00

4.        BUDŻET 2013

5.        Budżet 2013 - upoważnienie do rozmów trójstronnych

BUDG/7/08796

               2012/2016(BUD)            

 

Sprawozdawca:

Giovanni La Via (PPE)

PR – PE489.403v01-00
DT – PE483.838v01-00

Przedm. właśc.:

BUDG –

 

· Wymiana poglądów

· Termin składania poprawek: 31 maja 2012 r., godz. 12.00

6.        Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020/ Zasoby własne
Sprawozdawcy: R. B
öge i I. Kalfin / J.-L. Dehaene i A. Jensen
- Wymiana pogl
ądów
- Wyniki posiedze
ń Rady do Spraw Ogólnych i grupy kontaktowej

BUDŻET 2012

7.        Projekt budżetu korygującego nr 3/2012 nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2011

BUDG/7/09369

               2012/2071(BUD)            

 

Sprawozdawczyni:

Francesca Balzani (S&D)

 

Przedm. właśc.:

BUDG –

 

· Wymiana poglądów (do potwierdzenia)

------

8.        Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna

BUDG/7/07458

***I        2011/0273(COD)           COM(2011)0611 – C7-0326/2011

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Jens Geier (S&D)

PA – PE488.050v01-00

Przedm. właśc.:

REGI –

Riikka Manner (ALDE)

PR – PE487.789v01-00
DT – PE486.058v01-00

· Rozpatrzenie projektu opinii

· Termin składania poprawek: 1 czerwca 2012 r., godz. 10.00

9.        Fundusz Spójności i uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006

BUDG/7/07465

***I        2011/0274(COD)           COM(2011)0612 – C7-0325/2011

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Andrea Cozzolino (S&D)

PA – PE488.058v01-00

Przedm. właśc.:

REGI –

Victor Boştinaru (S&D)

PR – PE486.124v01-00
DT – PE483.521v01-00

· Rozpatrzenie projektu opinii

· Termin składania poprawek: 1 czerwca 2012 r., godz. 10.00

10.      Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich oraz uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1083/2006

BUDG/7/07486

***I        2011/0276(COD)           COM(2011)0615 – C7-0335/2011

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Derek Vaughan (S&D)

PA – PE488.045v01-00

Przedm. właśc.:

REGI –

Constanze Angela Krehl (S&D)
Lambert van Nistelrooij (PPE)

PR – PE487.740v03-00

· Rozpatrzenie projektu opinii

· Termin składania poprawek: 1 czerwca 2012 r., godz. 10.00

11.      Przepisy szczegółowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1080/2006

BUDG/7/07475

***I        2011/0275(COD)           COM(2011)0614 – C7-0328/2011

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Andrea Cozzolino (S&D)

PA – PE489.343v01-00

Przedm. właśc.:

REGI –

Jan Olbrycht (PPE)

PR – PE487.951v01-00

· Rozpatrzenie projektu opinii

· Termin składania poprawek: 1 czerwca 2012 r., godz. 10.00

12.      Instrument na rzecz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego

BUDG/7/08200

*             2011/0414(CNS)            COM(2011)0841 – C7-0014/2012

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Jan Kozłowski (PPE)

PA – PE489.378v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE –

Holger Krahmer (ALDE)

 

· Wymiana poglądów

· Termin składania poprawek: 7 czerwca 2012 r., godz. 12.00

13.      Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju

BUDG/7/08333

***I        2011/0406(COD)           COM(2011)0840 – C7-0493/2011

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Jan Kozłowski (PPE)

PA – PE489.385v01-00

Przedm. właśc.:

DEVE –

Thijs Berman (S&D)

 

· Wymiana poglądów

· Termin składania poprawek: 7 czerwca 2012 r., godz. 12.00

14.      Innowacyjne instrumenty finansowe w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych

BUDG/7/08736

               2012/2027(INI)              COM(2011)0662

 

Sprawozdawczyni:

Eider Gardiazábal Rubial (S&D)

 

Przedm. właśc.:

BUDG –

 

· Wymiana poglądów

· Termin składania poprawek: 21 czerwca 2012 r., godz. 12.00

15.      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (20142020)

BUDG/7/07503

***I        2011/0269(COD)           COM(2011)0608 – C7-0319/2011

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Miguel Portas ()

PA – PE487.691v01-00

Przedm. właśc.:

EMPL –

Marian Harkin (ALDE)

 

· Wymiana poglądów

· Termin składania poprawek: 1 czerwca 2012 r., godz. 10.00

16.      ERASMUS DLA WSZYSTKICH - program UE na rzecz edukacji, kształcenia, młodzieży i sportu

BUDG/7/07911

***I        2011/0371(COD)           COM(2011)0788 – C7-0436/2011

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE)

 

Przedm. właśc.:

CULT –

Doris Pack (PPE)

 

· Wymiana poglądów

· Termin składania poprawek: 12 czerwca 2012 r., godz. 12.00

*** Głosowanie ***

17.      Projekt budżetu korygującego nr 2/2012: Fundusz Solidarności w następstwie powodzi we Włoszech (Ligurii i Toskanii) w 2011 r.

BUDG/7/09159

               2012/2057(BUD)            

 

Sprawozdawczyni:

Francesca Balzani (S&D)

PR – PE489.481v01-00

Przedm. właśc.:

BUDG –

 

· Rozpatrzenie i przyjęcie

18.      Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2012/000 TA 2012 pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

BUDG/7/09278

               2012/2058(BUD)            COM(2012)0160 – C7-0091/2012

 

Sprawozdawca:

Jan Kozłowski (PPE)

PR – PE487.899v01-00

Przedm. właśc.:

BUDG –

 

Opiniodawcza:

INTA – Decyzja: brak opinii

 

 

EMPL – Decyzja: brak opinii

 

· Rozpatrzenie i przyjęcie

· Termin składania poprawek: 16 maja 2012 r., godz. 12.00

19.      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - obuwie, Hiszpania

BUDG/7/09478

               2012/2089(BUD)            COM(2012)0204 – C7-0112/2012

 

Sprawozdawca:

Salvador Garriga Polledo (PPE)

 

Przedm. właśc.:

BUDG –

 

· Rozpatrzenie i przyjęcie

20.      Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: powodzie w Ligurii i Toskanii

BUDG/7/09157

               2012/2051(BUD)            COM(2012)0126 – C7-0078/2012

 

Sprawozdawca:

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE489.389v01-00

Przedm. właśc.:

BUDG –

 

Opiniodawcza:

REGI –

 

· Rozpatrzenie i przyjęcie

· Termin składania poprawek: 24 maja 2012 r., godz. 12.00

21.      Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego - trzeci wieloletni program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2014-2020

BUDG/7/07743

***I        2011/0339(COD)           COM(2011)0709 – C7-0399/2011

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Angelika Werthmann (NI)

PA – PE487.685v01-00
AM – PE489.376v01-00

Przedm. właśc.:

ENVI –

Françoise Grossetête (PPE)

PR – PE486.116v02-00

· Rozpatrzenie i przyjęcie

· Termin składania poprawek: 7 maja 2012 r., godz. 12.00

22.      Program ochrony konsumentów na lata 2014-2020

BUDG/7/07738

***I        2011/0340(COD)           COM(2011)0707 – C7-0397/2011

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

José Manuel Fernandes (PPE)

PA – PE487.806v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO –

Robert Rochefort (ALDE)

PR – PE486.107v01-00

· Rozpatrzenie i przyjęcie

· Termin składania poprawek: 14 maja 2012 r., godz. 12.00

23.      Ustanowienie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

BUDG/7/08324

***I        2011/0405(COD)           COM(2011)0839 – C7-0492/2011

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Jan Kozłowski (PPE)

PA – PE486.121v01-00
AM – PE487.927v01-00

Przedm. właśc.:

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

· Rozpatrzenie i przyjęcie

· Termin składania poprawek: 25 kwietnia 2012 r., godz. 12.00

24.      Sprawozdanie roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

BUDG/7/09132

               2012/2050(INI)              

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Nadezhda Neynsky (PPE)

PA – PE486.134v01-00
AM – PE487.941v01-00

Przedm. właśc.:

AFET –

Elmar Brok (PPE)

 

· Rozpatrzenie i przyjęcie

· Termin składania poprawek: 25 kwietnia 2012 r., godz. 12.00

25.      Ustanowienie Instrumentu partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi

BUDG/7/08339

***I        2011/0411(COD)           COM(2011)0843 – C7-0495/2011

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Jan Kozłowski (PPE)

PA – PE486.152v01-00
AM – PE487.931v01-00

Przedm. właśc.:

AFET* –

Mario Mauro (PPE)

 

· Rozpatrzenie i przyjęcie

· Termin składania poprawek: 25 kwietnia 2012 r., godz. 12.00

26.      Realizacja i eksploatacja europejskich systemów radionawigacji satelitarnej

BUDG/7/08052

***I        2011/0392(COD)           COM(2011)0814 – C7-0464/2011

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

PA – PE487.670v01-00
AM – PE489.345v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE –

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

· Rozpatrzenie i przyjęcie

· Termin składania poprawek: 4 maja 2012 r., godz. 10.00

27.      Europejski program statystyczny 20132017

BUDG/7/08393

***I        2011/0459(COD)           COM(2011)0928 – C7-0001/2012

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE487.893v01-00

Przedm. właśc.:

ECON –

Edward Scicluna (S&D)

PR – PE486.047v01-00
AM – PE487.949v03-00

· Rozpatrzenie i przyjęcie

· Termin składania poprawek: 14 maja 2012 r., godz. 12.00

28.      Zmiana decyzji nr 1639/2006/WE ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (20072013) oraz rozporządzenia (WE) nr 680/2007 ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych

BUDG/7/07790

***I        2011/0301(COD)           COM(2011)0659 – C7-0372/2011

 

Sprawozdawca:

Göran Färm (S&D)

RR – PE485.863v02-00
AM – PE486.222v01-00

Przedm. właśc.:

BUDG –

 

· Debata w komisji
Głosowanie nad porozumieniem politycznym

29.      Program Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych

BUDG/7/07511

***I        2011/0270(COD)           COM(2011)0609 – C7-0318/2011

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Estelle Grelier (S&D)

PA – PE486.165v01-00
AM – PE487.955v01-00

Przedm. właśc.:

EMPL –

Jutta Steinruck (S&D)

PR – PE483.795v01-00
AM – PE487.817v02-00

· Rozpatrzenie i przyjęcie

· Termin składania poprawek: 26 kwietnia 2012 r., godz. 10.00

30.      Budżet 2012: sekcja 3 - Komisja
Sprawozdawczyni: Francesca Balzani (S&D)- DEC 7, 8, 9 i 10/2012

- Wszelkie inne wnioski o przesuni
ęcie środków

31.      Budżet 2012: inne sekcje
Sprawozdawca: Jos
é Manuel Fernandes (PPE)
- Wszelkie wnioski o przesuni
ęcie środków

32.      Polityka w zakresie budynków

BUDG/7/04688

 

Sprawozdawczyni:

Monika Hohlmeier (PPE)

 

· Wymiana poglądów

PE: Budynek Eastman - Dom Historii Europejskiej w Brukseli

*** Koniec głosowania ***

33.      Sprawy różne

34.      Następne posiedzenie(a)

· 20 czerwca 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30 i 18.30 – 19.30 (Bruksela)

· 21 czerwca 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

* * *

35.      Posiedzenie koordynatorów

Czwartek 31 maja 2012 r. (w godz. 14.00 - 15.00)

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2012Informacja prawna