PDF 439kWORD 261k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

CJ12(2017)1121_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Wspólne posiedzenie komisji (art. 55)

Wtorek 21 listopada 2017 r., w godz. 8.15 – 9.00

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącego

3.  Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii

CJ12/8/10432

***I  2016/0413(COD)  COM(2016)0825 – C8-0001/2017

 

Sprawozdawcy:

Mady Delvaux (S&D)
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE610.703v01-00
AM – PE612.270v01-00

Przedm. właśc.:

ECON, LIBE

 

 

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 25 października 2017 r., godz. 15.00

4.  Sprawy różne

5.  Następne posiedzenia

Poniedziałek 4 grudnia 2017 r., w godz. 18.30–19.00

Ostatnia aktualizacja: 14 listopad 2017Informacja prawna