PDF 435kWORD 260k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Spraw Konstytucyjnych

CJ32(2018)0320_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Wspólne posiedzenie komisji (art. 55)

Wtorek 20 marca 2018 r., w godz. 9.00 – 9.45

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącego

3.  Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

CJ32/8/11741

***I  2017/0810(COD)  10850/2017 – C8-0228/2017

 

Sprawozdawcy:

Gabriel Mato (PPE)
Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Przedm. właśc.:

ECON, AFCO

 

 

·Pierwsza wymiana poglądów

4.  Sprawy różne

5.  Następne posiedzenia

Wtorek 24 kwietnia 2018 r. w godz. 17.45–18.30

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018Informacja prawna