PDF 547kWORD 303k

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

CONT(2018)1213_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 13. prosince 2018, 9:00–11:45

Štrasburk

Místnost: Louise Weiss (N1.3)

13. prosince 2018, 9:00–10:00

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedkyně

3.  Program EU pro boj proti podvodům

CONT/8/13488

***I  2018/0211(COD)  COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Zpravodaj:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)

PR – PE630.376v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

Stanoviska:

 

BUDG

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 20. prosince 2018, 14:00

4.  Stanovisko EÚD č. 9/2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům

CONT/8/15077

 

Zpravodaj:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)

 

·představení stanoviska odpovědnou členkou Účetního dvora Evou Lindströmovou

*** Elektronické hlasování ***

13. prosince 2018, 10:00–10:30

Společné hlasování s výborem BUDG: Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
(viz samostatný návrh pořadu jednání)

13. prosince 2018, 10:30–11:15

5.  Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2017

CONT/8/13880

  2018/2151(INI)  

 

Zpravodaj:

 

Georgi Pirinski (S&D)

PR – PE625.209v01-00
AM – PE630.700v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

Stanoviska:

 

INTA

·přijetí návrhu zprávy

6.  Výroční zpráva za rok 2017 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům

CONT/8/13882

  2018/2152(INI)  

 

Zpravodaj:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PR – PE627.568v01-00
AM – PE631.780v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

·přijetí návrhu zprávy

7.  Zřízení Evropského měnového fondu

CONT/8/13886

  2017/0333R(APP)  

 

Zpravodaj:

 

Cătălin Sorin Ivan (NI)

PA – PE625.495v01-00
AM – PE630.650v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG, ECON –

Pedro Silva Pereira (S&D)
Vladimír Maňka (S&D)

PR – PE630.626v01-00

Stanoviska:

 

CONT, AFCO

·přijetí návrhu stanoviska

8.  Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016

CONT/8/14983

  2018/2938(RSP)  

 

Zpravodaj:

 

Bart Staes (Verts/ALE)

RE – PE630.435v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

·přijetí návrhu rozhodnutí

*** Konec elektronického hlasování ***

13. prosince 2018, 11:15–11:45

9.  Stanovisko EÚD č. 8/2018 k návrhu Komise na změnu nařízení č. 883/2013 (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a efektivitu vyšetřování úřadu OLAF

CONT/8/15076

 

Zpravodajka:

 

Ingeborg Gräßle (PPE)

 

·představení stanoviska odpovědnou členkou Účetního dvora Evou Lindströmovou

10.  Různé

11.  Příští schůze

·7. ledna 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

·21. ledna 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

·22. ledna 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 6. prosince 2018Právní upozornění