PDF 438kWORD 262k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

ECON(2017)1123_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Czwartek 23 listopada 2017 r., w godz. 9.00 – 10.15

Bruksela

Sala: József Antall (6Q2)

23 listopada 2017 r., w godz. 9.00 – 10.15

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącego

3.  Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych

ECON/8/08609

***I  2016/0365(COD)  COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Współsprawozdawcy:

Jakob von Weizsäcker (S&D)
Kay Swinburne (ECR)

PR – PE610.797v01-00
AM – PE613.281v01-00
AM – PE613.302v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

Opiniodawcza:

ITRE, JURI

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 6 listopada 2017 r., godz. 10.00

4.  Sprawy różne

5.  Następne posiedzenia

Poniedziałek 27 listopada 2017 r., w godz. 15.00–18.00

Ostatnia aktualizacja: 14 listopad 2017Informacja prawna