PDF 447kWORD 278k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

ECON(2017)1211_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 11 grudnia 2017 r., w godz. 19.30 – 21.30

Strasburg

Sala: Louise Weiss (S1.5)

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącego

3.  Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

·6 listopada 2017 r.  PV – PE613.560v01-00

·9 listopada 2017 r.  PV – PE615.283v01-00

·23 listopada 2017 r.  PV – PE615.220v01-00

·27 listopada 2017 r.  PV – PE615.241v01-00

4.  Zdolności instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do absorpcji strat i dokapitalizowania i zmiana dyrektywy 98/26/WE, dyrektywy 2002/47/WE, dyrektywy 2012/30/UE, dyrektywy 2011/35/ UE, dyrektywy 2005/56/WE, dyrektywy 2004/25/WE oraz dyrektywy 2007/36/WE

ECON/8/08585

***I  2016/0362(COD)  COM(2016)0852 – C8-0481/2016

 

Sprawozdawca:

Gunnar Hökmark (PPE)

PR – PE610.856v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

5.  Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do absorpcji strat i dokapitalizowania

ECON/8/08581

***I  2016/0361(COD)  COM(2016)0851 – C8-0478/2016

 

Sprawozdawca:

Gunnar Hökmark (PPE)

PR – PE610.851v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

6.  Podmioty wyłączone, finansowe spółki holdingowe, finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, wynagrodzenia, środki i uprawnienia nadzorcze oraz środki ochrony kapitału

ECON/8/08560

***I  2016/0364(COD)  COM(2016)0854 – C8-0474/2016

 

Sprawozdawca:

Peter Simon (S&D)

PR – PE613.410v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

7.  Wskaźnik dźwigni, wskaźnik stabilnego finansowania netto, wymogi w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyko kredytowe kontrahenta, ryzyko rynkowe, ekspozycja wobec kontrahentów centralnych, ekspozycja wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, duże ekspozycje, wymogi w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji

ECON/8/08561

***I  2016/0360A(COD)  COM(2016)0850[01] – C8-0480/2016

 

Sprawozdawca:

Peter Simon (S&D)

PR – PE613.409v02-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

8.  Sprawy różne

9.  Następne posiedzenia

czwartek, 11 stycznia 2018 r., w godz. 9.00–12.30

Ostatnia aktualizacja: 7 grudzień 2017Informacja prawna