PDF 539kWORD 315k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

ECON(2018)1112_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Poniedziałek 12 listopada 2018 r., w godz. 19.30 – 22.00

Strasburg

Sala: Winston Churchill (100)

12 listopada 2018 r., w godz. 19.30 – 19.45

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącego

3.  Zróżnicowana integracja

ECON/8/13346

  2018/2093(INI)  

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PA – PE627.770v02-00
AM – PE628.626v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFCO* –

Pascal Durand (Verts/ALE)

PR – PE626.719v01-00
AM – PE627.843v01-00

Opiniodawcza:

 

BUDG, ECON*

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 9 października 2018 r., godz. 12.00

12 listopada 2018 r., w godz. 19.45 – 20.10

4.  Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz

ECON/8/13503

***I  2018/0196(COD)  COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Ivana Maletić (PPE)

PA – PE627.868v01-00
AM – PE628.631v02-00

Przedm. właśc.:

 

REGI –

(PPE) Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

PR – PE626.671v01-00
AM – PE629.551v02-00
AM – PE629.579v01-00
AM – PE629.580v01-00
AM – PE629.577v01-00
AM – PE629.575v01-00
AM – PE629.578v01-00
AM – PE629.576v01-00

Opiniodawcza:

 

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE

Stanowiska w formie poprawek:

 

CONT, FEMM

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 9 października 2018 r., godz. 12.00

12 listopada 2018 r., w godz. 20.10 – 20.30

*** Głosowanie ***

5.  Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz

ECON/8/13503

***I  2018/0196(COD)  COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Ivana Maletić (PPE)

PA – PE627.868v01-00
AM – PE628.631v02-00

Przedm. właśc.:

 

REGI –

(PPE) Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

PR – PE626.671v01-00
AM – PE629.551v02-00
AM – PE629.579v01-00
AM – PE629.580v01-00
AM – PE629.577v01-00
AM – PE629.575v01-00
AM – PE629.578v01-00
AM – PE629.576v01-00

Opiniodawcza:

 

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE

Stanowiska w formie poprawek:

 

CONT, FEMM

·Przyjęcie projektu opinii

·Termin składania poprawek: 9 października 2018 r., godz. 12.00

6.  Zróżnicowana integracja

ECON/8/13346

  2018/2093(INI)  

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PA – PE627.770v02-00
AM – PE628.626v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFCO* –

Pascal Durand (Verts/ALE)

PR – PE626.719v01-00
AM – PE627.843v01-00

Opiniodawcza:

 

BUDG, ECON*

·Przyjęcie projektu opinii

·Termin składania poprawek: 9 października 2018 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania ***

12 listopada 2018 r., w godz. 20.30 – 21.00

7.  Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi

ECON/8/13261

***I  2018/0171(COD)  COM(2018)0339 – C8-0206/2018

 

Sprawozdawca:

 

Jakob von Weizsäcker (S&D)

PR – PE629.500v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

12 listopada 2018 r., w godz. 21.00 – 21.30

8.  Wzmocnienie odpowiedzialności budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich

ECON/8/11828

*  2017/0335(CNS)  COM(2017)0824 – C8-0020/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

PR – PE627.822v01-00
AM – PE629.506v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG, EMPL, AFCO

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 18 października 2018 r., godz. 12.00

12 listopada 2018 r., w godz. 21.30 – 22.00

9.  Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

ECON/8/13899

  2018/2161(INI)  

 

Sprawozdawczyni:

 

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE627.759v01-00
AM – PE628.693v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON*

 

 

Opiniodawcza:

 

INTA, BUDG*

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 11 października 2018 r., godz. 17.00

10.  Sprawy różne

11.  Następne posiedzenia

Środa 14 listopada 2018 r. w godz. 17.00 – 18.00 (posiedzenie nadzwyczajne)

Poniedziałek 19 listopada 2018 r. w godz. 15.00–18.30
Wtorek 20 listopada 2018 r. w godz. 09.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2018Informacja prawna