PDF 480kWORD 313k

 

Hospodářský a měnový výbor

ECON(2018)1210_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Mimořádná schůze

Pondělí 10. prosince 2018, 19:00–22:30

Štrasburk

Místnost: Louise Weiss (N1.3)

10. prosince 2018, 19:00–19:30

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedy

3.  Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

4.  Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy

ECON/8/13261

***I  2018/0171(COD)  COM(2018)0339 – C8-0206/2018

 

Zpravodaj:

 

Jakob von Weizsäcker (S&D)

PR – PE629.500v01-00
AM – PE630.618v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 20. listopadu 2018, 12:00

10. prosince 2018, 19:30–21:00

5.  Hospodářský dialog a výměna názorů o podzimním balíčku Komise, včetně jejích stanovisek k návrhům rozpočtových plánů členských států eurozóny, zejména plánu Itálie podle čl. 7 odst. 3 nařízení 473/2013, jichž se zúčastní:

- Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog, odpovědný rovněž za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů
- Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla

ECON/8/15092

6.  Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019

ECON/8/13402

  2018/2119(INI)  

 

Zpravodaj:

 

Tom Vandenkendelaere (PPE)

PR – PE630.674v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON*

 

 

Stanoviska:

 

BUDG*, ENVI, REGI

Postoje ve formě pozměňovacích návrhů:

 

FEMM

·projednání návrhu zprávy

10. prosince 2018, 21:00–22:30

*** Hlasování ***

7.  Nařízení, kterým se mění nařízení o integrovaných finančních trzích: (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010, (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013, (EU) č. 600/2014, (EU) 2015/760, (EU) 2016/1011 a (EU) 2017/1129

ECON/8/11084

***I  2017/0230(COD)  COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Spoluzpravodajové:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

PR – PE625.358v01-00
AM – PE627.680v01-00
AM – PE629.533v01-00
AM – PE627.679v01-00
AM – PE627.681v01-00
AM – PE627.678v01-00
AM – PE627.677v01-00
DT – PE616.735v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

·přijetí návrhu zprávy

·hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. října 2018, 17:00

8.  Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II)

ECON/8/11078

***I  2017/0231(COD)  COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Spoluzpravodajové:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

PR – PE625.359v01-00
AM – PE627.023v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

DEVE, ITRE, JURI

·přijetí návrhu zprávy

·hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 31. srpna 2018, 17:00

9.  Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské Rady pro systémová rizika

ECON/8/11090

***I  2017/0232(COD)  COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Spoluzpravodajové:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

PR – PE625.360v01-00
AM – PE627.024v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

JURI, AFCO

·přijetí návrhu zprávy

·hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 31. srpna 2018, 17:00

10.  Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku

ECON/8/13606

***I  2018/0231(COD)  COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Zpravodaj:

 

Ralph Packet (ECR)

PA – PE628.583v01-00
AM – PE629.659v02-00

Příslušný výbor:

 

IMCO* –

Nicola Danti (S&D)

PR – PE628.465v01-00
AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. listopadu 2018, 17:00

11.  Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami

ECON/8/13393

  2018/2114(INI)  

 

Zpravodaj:

 

Peter Simon (S&D)

PA – PE628.399v01-00
AM – PE629.608v01-00

Příslušný výbor:

 

AFCO –

György Schöpflin (PPE)

PR – PE630.622v01-00

Stanoviska:

 

BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. října 2018, 12:00

12.  Různé

13.  Příští schůze

čtvrtek 10. ledna 2019, 9:00–12:30

Poslední aktualizace: 6. prosince 2018Právní upozornění