PDF 540kWORD 290k

 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ENVI(2019)0321_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Czwartek 21 marca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

21 marca 2019 r., w godz. 9.00 – 9.30

Przy drzwiach zamkniętych

1.  Posiedzenie koordynatorów (do potwierdzenia)

* * *

21 marca 2019 r., w godz. 9.30 – 10.30

2.  Przyjęcie porządku dziennego

3.  Komunikaty przewodniczącej

4.  Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

·26-27 lutego 2019 r.  PV – PE636.233v01-00

5.  Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na określone zastosowania tritlenku chromu (D060095-03)

ENVI/8/15781

  2019/2654(RSP)  

 

Sprawozdawca:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

·Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

*** Głosowanie elektroniczne *** (około godz. 10.00)

6.  Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

ENVI/8/13444

***I  2018/0209(COD)  COM(2018)0385 – C8-0249/2018

 

Sprawozdawca:

 

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG –

Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

 

 

ITRE –

Decyzja: brak opinii

 

 

REGI –

Maria Gabriela Zoană (S&D)

 

 

AGRI –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

 

 

PECH –

Decyzja: brak opinii

 

• Głosowanie nad częściowym wstępnym porozumieniem będącym wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

7.  Budżet na rok 2020 – mandat do rozmów trójstronnych

ENVI/8/15723

  2019/2010(BUD)  

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

BUDG

 

 

·Przyjęcie projektu opinii w formie pisma

8.  Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na określone zastosowania tritlenku chromu (D060095-03)

ENVI/8/15781

  2019/2654(RSP)  

 

Sprawozdawca:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Przedm. właśc.:

 

ENVI

 

 

·Przyjęcie projektu rezolucji

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

21 marca 2019 r., w godz. 10.30 – 12.30

Wysłuchanie publiczne

9.  Wspólne wysłuchanie publiczne komisji PETI i ENVI w sprawie zaprzeczania zmianie klimatu

ENVI/8/15814

* Odbędzie się w sali posiedzeń komisji PETI – JAN 4Q1
* Zob. odrębny projekt porządku dziennego

10.  Sprawy różne

11.  Następne posiedzenia

·2 kwietnia 2019 r.

(do potwierdzenia)

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2019Informacja prawna