PDF 491kWORD 327k

 

Výbor pro mezinárodní obchod

INTA(2018)0620_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 20. června 2018, 9:00–11:30 a 11:30–12:30 (schůze koordinátorů) a 14:30–18:30

Čtvrtek 21. června 2018, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)

20. června 2018, 9:00–11:30

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Schválení zápisů ze schůzí:

·23.–24. dubna 2018  PV – PE621.056v01-00

·16.–17. května 2018  PV – PE622.223v01-00

·28. května 2018  PV – PE622.301v01-00

3.  Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

4.  Sdělení předsedy

5.  Výměna názorů s generálním ředitelem Komise Jean-Lucem Demartym o obchodních vztazích mezi EU a USA

* * *

Společná rozprava

6.  Ochrana proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (přepracované znění)

INTA/8/02799

***I  2015/0027(COD)  COM(2015)0048 – C8-0039/2015

 

Zpravodaj:

David Martin (S&D)

PR – PE571.605v01-00
AM – PE575.364v01-00

Příslušný výbor:

INTA

 

 

Stanoviska:

AFET, JURI, JURI (AL), JURI

·výměna názorů

7.  Výměna názorů týkající se dopadů, které bude mít odstoupení USA od společného komplexního akčního plánu s Íránem z hlediska obchodu a investic

* * *

20. června 2018, 11:30–12:30 (neveřejná)

8.  Schůze koordinátorů

20. června 2018, 14:30–17:00

9.  Posílení vztahů: obchodní vztahy s Latinskou Amerikou

INTA/8/10900

·slyšení (viz samostatný program)

20. června 2018, 17:00–18:30

10.  Provádění obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru

INTA/8/11998

  2018/2010(INI)  

 

Zpravodaj:

Santiago Fisas Ayxelà (PPE)

 

Příslušný výbor:

INTA

 

 

Stanoviska:

AFET, ENVI

·výměna názorů

11.  Delegace ad hoc do Mexico City, Mexiko, 6.–8. června 2018

INTA/8/12467

· seznámení s výsledky pracovní cesty

12.  Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Islámskou republikou Afghánistán

INTA/8/12735

  2015/0302M(NLE)  

 

Zpravodaj:

Bernd Lange (S&D)

 

Příslušný výbor:

AFET –

Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

 

·přijetí návrhu postoje ve formě pozměňovacích návrhů

21. června 2018, 9:00–12:30

13.  Výměna názorů na jednání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem

14.  Představení studie „Jak začlenit závazky týkající se služeb v rámci režimu 5 do dvoustranných dohod o volném obchodu a na mnohostrannou scénu“

*** Elektronické hlasování *** v 10:00

15.  Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

INTA/8/10282

***  2017/0137(NLE)  10670/2017 – C8-0121/2018

 

Zpravodaj:

Daniel Caspary (PPE)

PR – PE620.814v01-00

Příslušný výbor:

INTA

 

 

·přijetí návrhu doporučení (souhlas)

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. května 2018, 18:00

16.  Přínos EU k závaznému nástroji OSN pro nadnárodní společnosti a další podnikatelské subjekty s nadnárodní povahou z hlediska lidských práv

INTA/8/12677

  2018/2763(RSP)  

 

Zpravodaj:

Bernd Lange (S&D)

 

Příslušný výbor:

INTA

 

 

·přijetí otázky k ústnímu zodpovězení (společně výbory INTA-DEVE-AFET/DROI)

17.  Provádění dohody EU o přidružení s Moldavskem

INTA/8/11787

  2017/2281(INI)  

 

Zpravodaj:

David Martin (S&D)

PA – PE619.163v01-00
AM – PE621.009v01-00

Příslušný výbor:

AFET –

Petras Auštrevičius (ALDE)

 

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 30. dubna 2018, 18:00

18.  Provádění dohody EU o přidružení s Gruzií

INTA/8/11789

  2017/2282(INI)  

 

Zpravodajka:

Elsi Katainen (ALDE)

PA – PE619.164v01-00
AM – PE621.008v02-00

Příslušný výbor:

AFET –

Andrejs Mamikins (S&D)

 

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 30. dubna 2018, 18:00

19.  Provádění dohody EU o přidružení s Ukrajinou

INTA/8/11791

  2017/2283(INI)  

 

Zpravodaj:

Jarosław Wałęsa (PPE)

PA – PE619.279v01-00
AM – PE621.122v01-00

Příslušný výbor:

AFET –

Michael Gahler (PPE)

 

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 30. dubna 2018, 18:00

20.  Stav vzájemných vztahů mezi EU a USA

INTA/8/11338

  2017/2271(INI)  

 

Zpravodaj:

Bernd Lange (S&D)

PA – PE620.975v01-00
AM – PE622.191v01-00

Příslušný výbor:

AFET* –

Elmar Brok (PPE)

PR – PE616.905v02-00
AM – PE623.691v01-00
AM – PE623.686v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. května 2018, 18:00

21.  Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Islámskou republikou Afghánistán

INTA/8/12735

  2015/0302M(NLE)  

 

Zpravodaj:

Bernd Lange (S&D)

 

Příslušný výbor:

AFET –

Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

 

·přijetí návrhu stanoviska v podobě pozměňovacích návrhů

*** Konec elektronického hlasování ***

22.  Činnost monitorovacích skupin

INTA/8/01441

·zpráva příslušnému výboru

23.  Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty

INTA/8/11987

  2018/2005(INI)  

 

Zpravodaj:

Joachim Schuster (S&D)

PR – PE622.206v01-00

Příslušný výbor:

INTA

 

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, JURI, LIBE

·projednání návrhu zprávy

24.  Výměna názorů týkající se návrhu dohody o změně obchodních protokolů mezi EU a Marokem, který předložila Komise

25.  Různé

26.  Příští schůze

·9.–10. července 2018 (Brusel)

Poslední aktualizace: 14. června 2018Právní upozornění