PDF 502kWORD 346k

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

LIBE(2018)1210_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 10. prosince 2018, 19:00–22:00

Štrasburk

Místnost: Winston Churchill (200)

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Schválení zápisů ze schůzí:

·10. září 2018  PV – PE627.723v01-00

·11. prosince 2017  PV – PE615.484v01-00

3.  Sdělení předsedy

BERTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

10. prosince 2018, 19:00–19:50

4.  Čtvrtý dialog o bezpečnosti s komisařem Kingem na téma „Spolupráce se zeměmi západního Balkánu v oblasti bezpečnosti“

LIBE/8/15100

·výměna názorů

10. prosince 2018, 19:50–20:15

5.  Evropský příkaz ke zpřístupnění a k obstavení účtů u elektronických důkazů v trestních věcech

LIBE/8/12854

***I  2018/0108(COD)  COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Zpravodajka:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

IMCO –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·projednání pracovního dokumentu

10. prosince 2018, 20:15–20:30

6.  Cesta ad hoc delegace výboru LIBE do Washingtonu, D.C., USA, ve dnech 16.–19. července 2018

LIBE/8/14037

·představení návrhu zprávy z pracovní cesty

10. prosince 2018, 20:30–22:00

*** Elektronické hlasování ***

7.  Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky

LIBE/8/13330

  2018/2088(INI)  

 

Zpravodaj:

 

Michał Boni (PPE)

PA – PE629.403v01-00
AM – PE630.455v01-00

Příslušný výbor:

 

ITRE* –

Ashley Fox (ECR)

PR – PE630.525v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

8.  Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánské republice

LIBE/8/13711

***  2018/0241(NLE)  10302/2018 – C8-0433/2018

 

Zpravodajka:

 

Bodil Valero (Verts/ALE)

PR – PE623.843v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

BUDG –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

PECH –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·přijetí návrhu doporučení (souhlas)

9.  Zavedení programu Práva a hodnoty

LIBE/8/13473

***I  2018/0207(COD)  COM(2018)0383 – C8-0234/2018

 

Zpravodajka:

 

Bodil Valero (Verts/ALE)

PR – PE628.434v02-00
AM – PE629.631v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE*

 

 

Stanoviska:

 

BUDG –

Jordi Solé (Verts/ALE)

AD – PE625.488v03-00
AM – PE628.543v01-00

 

EMPL –

Jean Lambert (Verts/ALE)

AD – PE627.615v02-00
AM – PE627.707v01-00
AM – PE629.469v01-00

 

ENVI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

CULT* –

Sylvie Guillaume (S&D)

PA – PE627.931v02-00
AM – PE629.484v01-00

 

JURI –

Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D)

AD – PE627.900v02-00
AM – PE629.393v01-00

 

AFCO –

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

AD – PE628.563v03-00
AM – PE629.622v01-00

 

FEMM* –

Sirpa Pietikäinen (PPE)

AD – PE627.907v02-00
AM – PE629.417v01-00

 

PETI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·přijetí návrhu zprávy

·hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání a o složení jednacího týmu

10.  Zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

LIBE/8/13849

***I  2018/0243(COD)  COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Zpravodajka:

 

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

PA – PE625.583v01-00
AM – PE629.585v01-00

Příslušný výbor:

 

AFET, DEVE* –

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

11.  Agentura Evropské unie pro otázky azylu

LIBE/8/06536

***I  2016/0131(COD)  COM(2016)0271 – C8-0174/2016

 

Zpravodaj:

 

Péter Niedermüller (S&D)

AM – PE592.076v02-00
DT – PE629.502v02-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

AD – PE589.496v02-00
AM – PE592.422v01-00

 

DEVE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

BUDG –

Jens Geier (S&D)

AD – PE585.774v02-00
AM – PE589.112v02-00

 přijetí návrhu aktualizovaného mandátu

12.  Základní práva lidí afrického původu v Evropě

LIBE/8/14830

  2018/2899(RSP)  

 

Zpravodaj:

 

Claude Moraes (S&D)

RE – PE629.526v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

·přijetí návrhu usnesení

13.  Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ve vztahu ke spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování prováděných úřadem OLAF

LIBE/8/13250

***I  2018/0170(COD)  COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Zpravodajka:

 

Monica Macovei (ECR)

PA – PE629.629v01-00
AM – PE630.736v02-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ingeborg Gräßle (PPE)

DT – PE623.816v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

14.  Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání

LIBE/8/12826

***I  2018/0103(COD)  COM(2018)0209 – C8-0151/2018

 

Zpravodaj:

 

Andrejs Mamikins (S&D)

PR – PE627.056v01-00
AM – PE629.769v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

ENVI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

ITRE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

IMCO –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·přijetí návrhu zprávy

·hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání a o složení jednacího týmu

*** Konec elektronického hlasování ***

15.  Různé

16.  Příští schůze

·7. ledna 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 6. prosince 2018Právní upozornění