Tento dokument nie je prístupný vo vašom jazyku. Ponúkame vám ho v inom jazyku, ktorý si môžete zvoliť na lište jazykov.


Committee documents
 
Françoise Castex
PE 392.248v01-00
11 October 2007
158k 64k 
DRAFT REPORT
on the demographic future of Europe
Committee on Employment and Social Affairs
Právne oznámenie