Parlamenta komiteju dokumenti
 
Sandra Kalniete
PE 430.633v02-00
2009. gada 17. novembra
325k 731k 
GROZĪJUMI 7–67
Atzinuma projekts - par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Juridisks paziņojums