Dokument från parlamentsutskotten
 
Francisco Sosa Wagner
PE 458.823v02-00
4 mars 2011
148k 90k 
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om prioriteringar för energiinfrastruktur för 2020 och framåt
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Rättsligt meddelande