Dokument från parlamentsutskotten
 
Albert Deß
PE 460.936v01-00
22 mars 2011
556k 942k 
ÄNDRINGSFÖRSLAG 819 - 1055
Förslag till betänkande - Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Rättsligt meddelande