Dokument från parlamentsutskotten
 
PROTOKOLL
PE 470.014v01-00
Måndagen den 6 juni 2011
159k 109k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Rättsligt meddelande