Dokument från parlamentsutskotten
 
PROTOKOLL
PE 475.772v01-00
Torsdagen den 22 september 2011
168k 113k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Rättsligt meddelande