Parlamento komitetų dokumentai
 
Hannu Takkula
PE 475.941v01-00
2011 m. lapkričio 29 d.
165k 324k 
NUOMONĖS PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto produktų
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Teisinis pranešimas