Dokument från parlamentsutskotten
 
Philip Bradbourn
PE 478.395v01-00
19 december 2011
159k 70k 
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om framtiden för regionala flygplatser och flygtjänster i EU
Utskottet för transport och turism
Rättsligt meddelande