Documenten van de parlementaire commissies
 
Carmen Romero López
PE 478.525v01-00
15 december 2011
151k 342k 
AMENDEMENTEN 1 - 7
Ontwerpadvies - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Juridische mededeling