Dokumenti parlamentarnih odborov
 
Alexander Graf Lambsdorff
PE 478.531v01-00
20. december 2011
393k 694k 
PREDLOGI SPREMEMB 1 - 135
Osnutek poročila - Predlog priporočila Evropskega parlamenta Svetu o načinih za morebitno ustanovitev Evropskega ustanove za demokracijo
Odbor za zunanje zadeve
Pravno obvestilo