Parlamenta komiteju dokumenti
 
Gerben-Jan Gerbrandy
PE 478.540v01-00
2011. gada 19. decembra
180k 81k 
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par mūsu dzīvības garantiju, mūsu dabas kapitālu — bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2012. gadam
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Juridisks paziņojums