Parlamentin valiokuntien asiakirjat
 
Giommaria Uggias
PE 478.609v01-00
21. joulukuuta 2011
218k 313k 
TARKISTUKSET 1–53
Lausuntoluonnos - alueellisten lentokenttien ja ilmailupalvelujen tulevaisuudesta EU:ssa
Aluekehitysvaliokunta
Oikeudellinen huomautus