Documente ale comisiilor parlamentare
 
PROCES-VERBAL
PE 478.658v01-00
Luni, 24 octombrie 2011
154k 125k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Notă juridică