Dokumenty parlamentních výborů
 
Antonio López-Istúriz White
PE 480.514v01-00
25. ledna 2012
189k 525k 
NÁVRH STANOVISKA
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu
Výbor pro právní záležitosti
Právní upozornění