EP-udvalgenes dokumenter
 
 
PE 480.692v01-00
31. januar 2012
125k 44k 
ARBEJDSDOKUMENT
om fortolkningen af forretningsordens artikel 117
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Juridisk meddelelse