Dokumenti parlamentarnih odborov
 
Jörg Leichtfried
PE 480.875v01-00
13. februar 2012
211k 527k 
PREDLOGI SPREMEMB 25–70
Osnutek poročila - Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov
Odbor za mednarodno trgovino
Pravno obvestilo