Dokument från parlamentsutskotten
 
Philippe Lamberts
PE 486.144v01-00
29 mars 2012
388k 535k 
ÄNDRINGSFÖRSLAG 35 - 149
Förslag till betänkande - Europeiska riskkapitalfonder
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Rättsligt meddelande