Dokumenty komisji parlamentarnych
 
Alain Cadec
PE 486.206v01-00
2 kwietnia 2012
185k 121k 
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie strategii UE na rzecz polityki spójności dla regionu atlantyckiego
Komisja Rozwoju Regionalnego
Informacja prawna