Dokument från parlamentsutskotten
 
Isabella Lövin
PE 489.341v01-00
8 maj 2012
648k 1178k 
ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 284
Förslag till betänkande - Den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension
Fiskeriutskottet
Rättsligt meddelande