Dokumenty komisji parlamentarnych
 
Raffaele Baldassarre
PE 506.176v01-00
1 marca 2013
259k 608k 
POPRAWKI 56 - 110
Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych
Komisja Prawna
Informacja prawna