Documente ale comisiilor parlamentare
 
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v01-00
26 martie 2013
171k 196k 
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Notă juridică