Dokumenty komisji parlamentarnych
 
Salvatore Iacolino
PE 519.809v01-00
29 listopada 2013
147k 75k 
PROJEKT WSTĘPNEGO SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Informacja prawna