Dokumenty komisji parlamentarnych
 
Françoise Castex
PE 521.789v01-00
21 października 2013
475k 969k 
POPRAWKI 1 - 190
Projekt sprawozdania - Opłaty licencyjne za kopie na użytek prywatny
Komisja Prawna
Informacja prawna